Τα δωμάτια 
    Ίταμος

    Κέλυφος

    Παρθενώνας

    Δραγουντέλι

 
     
  Παρθενώνας  
     
  Ο «Παρθενώνας» ονομάστηκε έτσι, διότι θέλαμε να έχουμε ένα δωμάτιο το οποίο θα φέρνει αναμνήσεις από τον παλιό Παρθενώνα με διάφορα διακοσμητικά αντικείμενα και φωτογραφίες της εποχής.