Τα δωμάτια 
    Ίταμος

    Κέλυφος

    Παρθενώνας

    Δραγουντέλι

 
     
  Ίταμος  
     
  Ο «Ίταμος» ονομάστηκε έτσι λόγω του πράσινου χρώματος που κυριαρχεί μέσα στο δωμάτιο, συνδέοντας το με το καταπληκτικού πράσινο του Ιταμου, δέντρο το οποίο υπάρχει κοντά στην κορυφή του βουνού, αλλά σε αρκετά μικρότερες δυστυχώς ποσότητες πλέον από ότι στο παρελθόν.